پسورد مقالات پولی
 
 
سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: ۸:٤۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده :

http://proxy.lunet.edu:2061

username: will
password: 1521

لینک خروج (لطفا پس از اتمام کارتان در سایت ساینس دایرکت برروی لینک زیر کلیک کنید تا عمر یوزرنیم و پسورد طولانی تر گشته و دیگر دوستانتان نیز از آن ها استفاده کنند)
http://proxy.lunet.edu:2048/logout

 

http://0-www.sciencedirect.com.phineas.pointloma.edu

username: David Jonathon Arriola

password: 34474310

 


http://www.sciencedirect.com.ezproxy2.otterbein.edu

username: elizabeth.tracy

password: ottekurt10

لینک خروج (لطفا پس از اتمام کارتان در سایت ساینس دایرکت برروی لینک زیر کلیک کنید تا عمر یوزرنیم و پسورد طولانی تر گشته و دیگر دوستانتان نیز از آن ها استفاده کنند)

http://ezproxy2.otterbein.edu/logout

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy2.apus.edu

username:1058427
password : evin#23

سایر دیتا بیس ها

http://ezproxy2.apus.edu/login

لینک خروج (لطفا پس از اتمام کارتان در سایت ساینس دایرکت برروی لینک زیر کلیک کنید تا عمر یوزرنیم و پسورد طولانی تر گشته و دیگر دوستانتان نیز از آن ها استفاده کنند)

http://ezproxy2.apus.edu/logout

 

 

http://zdl.zu.edu.eg:81/menu

username:zdl

password: 123456

لینک خروج (لطفا پس از اتمام کارتان در سایت ساینس دایرکت برروی لینک زیر کلیک کنید تا عمر یوزرنیم و پسورد طولانی تر گشته و دیگر دوستانتان نیز از آن ها استفاده کنند)

http://zdl.zu.edu.eg:81/logout



موضوع مطلب :